NATOLIŃSKA LECZNICA WETERYNARYJNA

ul. Belgradzka 3/U9

02-793 WARSZAWA

Anna Kosiec-Tworus

lekarz weterynarii

Anna Kosiec-Tworus

lekarz weterynarii

dr.n.weterynaryjnych [2010]

dyplomowany specjalista radiologii [2013]

diagnostyka ultrasonograficzna i dopplerowska


Ukończyłam studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie w 2004 roku. Już podczas studiów moim największym zainteresowaniem była radiologia. Od tego czasu pogłębiałam wiedzę na temat diagnostyki obrazowej.

W 2010 roku obroniłam pracę doktorską poświęconą diagnostyce ultrasonograficznej i dopplerowskiej nerek, a 2013 ukończyłam specjalizację - radiologia weterynaryjna.

W Natolińskiej Lecznicy Weterynaryjnej pracuje od 2008 roku,konsultując pacjentów radiologicznych. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w diagnostyce obrazowej zarówno pod względem pracy klinicznej i naukowej.Od kilku lat  prowadzę szkolenia i wykłady poświęcone diagnostyce ultrasonograficznej.

Grafik