NATOLIŃSKA LECZNICA WETERYNARYJNA

ul. Belgradzka 3/U9

02-793 WARSZAWA

Dr Adam Pietroń

Lekarz weterynarii

Dr Adam Pietroń

Lekarz weterynarii

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW [2001]

dyplomowany specjalista radiologii weterynaryjnej

 


Ukończyłem Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie.

Z Natolińską Lecznicą Weterynaryjną współpracuję od 2018 roku jako konsultant radiolog. W 2013 roku uzyskałem tytuł specjalisty z dziedziny radiologii weterynaryjnej.

Od 2013 roku jestem radiologiem certyfikowanym przez Polski Związek Kynologiczny w zakresie przeprowadzania i oceny badań psów w kierunku dysplazji stawów biodrowych, łokciowych oraz OCD.

Grafik