NATOLIŃSKA LECZNICA WETERYNARYJNA

ul. Belgradzka 3/U9

02-793 WARSZAWA

Dr Kamila Puza

Lekarz weterynarii

Dr Kamila Puza

Lekarz weterynarii

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW [2023]

staż kliniczny


Grafik