NATOLIŃSKA LECZNICA WETERYNARYJNA

ul. Belgradzka 3/U9

02-793 WARSZAWA

Dr Paulina Szymczak

lekarz weterynarii

Dr Paulina Szymczak

lekarz weterynarii

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW[2019]

choroby wewnętrzne, anastezjologia


Grafik