NATOLIŃSKA LECZNICA WETERYNARYJNA

ul. Belgradzka 3/U9

02-793 WARSZAWA

Jakub Juchnowski

lekarz weterynarii

Jakub Juchnowski

lekarz weterynarii

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW [2018]

choroby wewnętrzne, ultrasonografgia


Grafik