NATOLIŃSKA LECZNICA WETERYNARYJNA

ul. Belgradzka 3/U9

02-793 WARSZAWA

Godziny pracy Lecznicy, cennik usług, RODO
Godziny pracy Lecznicy, cennik usług, RODO
16.11.2017

Lecznica jest czynna:

 dyżur dzienny:

 poniedziałek-piątek       9.00-23-00

 sobota-niedziela          10.00-21.00 ; do odwołania pracujemy do 18.00 

 święta                        10.00-12.00

UWAGA 

dyżur nocny: (NA CZAS PANDEMII DO ODWOŁANIA NIE PEŁNIMY DYŻURÓW NOCNYCH)  

                                                       

UWAGA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ LECZNICA PRACUJE W TRYBIE DYŻUROWYM W NOWYCH skróconych GODZINACH.

Prosimy o zapoznanie się z nimi na tej stronie w specjalnym komunikacie oraz na naszej stronie na FB , Google

__________________________________________________________________________________________________________

 

Informujemy, że w dni powszednie od godziny 22.00 w ramach dyżuru nocnego gratyfikacja za wykonane usługi lekarsko-weterynaryjne jest podniesiona o 25%.

Podczas dyżurów weekendowych:

sobota 30% 

niedziela 50%

Dyżury pełnione w okresie świąt państwowych i kościelnych; 100% w stosunku do stawki bazowej ujętej w cenniku, który jest do Państwa dyspozycji w Recepcji.

Podczas dyżuru nocnego po godzinie 23.00, wizyty zarówno w Lecznicy jak również wizyty domowe są rozliczane indywidualnie w zależności od przeprowadzonych procedur medyczych ,oraz odległości dojazdu lekarza do pacjenta i cena minimalna takiej usługi to 400 złotych.

Do wymienionej kwoty zostanie doliczony koszt leków,  materiałow, badań specjalistycznych(badanie laboratoryjne krwi, USG, RTG) użytych podczas wykonanych procedur medycznych. 

W godzinach 23.00-09.00 nie wykonujemy zabiegów operacyjnych po za procedurami umawianymi z klientami indywidualnie.

W związku z realizowaniem wizyt domowych, konieczny jest Państwa kontakt telefoniczny z lekarzem dyżurnym, ewentualnie pracownikiem Recepcji do 23.00 pod numerem 22-816-83-33, 602667-579, 602 458585

________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT RODO

Niniejszym informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych, w szczególności imię, nazwisko, telefon, adres mailowy jest Natolińska Lecznica Weterynaryjna S.C Tomasz Jackowski, Tomasz Formiński z siedzibą w Warszawie, na ulicy Belgradzkiej 3/UH9

Państwa dane przetwarzane są w celu świadczenia usług lekarsko weterynaryjnych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia Państwa zwierząt. Podstawą prawną pozyskania przetwarzanych danych są ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie, oraz ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach Pacjenta i rzecznika praw Pacjenta, oraz ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych z 21 grudnia 1990 roku. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.

Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotów z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług lekarsko-weterynaryjnych.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzymarodowych.Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj przez okres wyznaczony przepisem prawa.Nagrane rozmowy są przechowywane przez 90 dni. 

Mają Państwo prawo rządać od Administratora dostępu do swioch danych, ich sprostowanaia, zaktualizowania jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych.w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dysponując danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.