NATOLIŃSKA LECZNICA WETERYNARYJNA

ul. Belgradzka 3/U9

02-793 WARSZAWA

Dr Jakub Juchnowski

lekarz weterynarii

Dr Jakub Juchnowski

lekarz weterynarii

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW [2018]

choroby wewnętrzne, ultrasonografgia


Jestem absolwentem warszawskiego wydziału Medycyny Weterynaryjnej .

W 2018 roku uzyskałem tytuł lekarza weterynarii.

Z Lecznicą współpracuję od 2020 roku pełniąc dyżury internistyczne .

Interesuję się radiologią i ultrasonografią weterynaryjną.

Grafik